Sebapharma proširuje Naučni savetodavni odbor

Četiri dodatna vrhunska stručnjaka iz oblasti istraživanja i primenjenih oblasti će pojačati eksternu naučnu komisiju.

Bopard/Keln. Brend proizvoda za medicinsku negu kože sebamed korporacije srednje veličine Sebapharma GmbH & Co. KG u Bopardu posluje pod sloganom "Istraživanjem do zdrave kože" već preko 45 godina. Proizvodi koji imaju pH vrednost 5.5 kao zdrava koža stalno se dodatno razvijaju i optimizuju u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima. Pošto inovacije vezane za proizvode posebno zavise od izuzetnih ideja, Sebapharma je formirala Naučni savetodavni odbor kao stalno telo prvi put pre 20 godina, za koje je imenovala međunarodno priznate stručnjake iz oblasti dermatologije, hemije i farmacije.

Sada je Sebapharma unapredila svoj Naučni savetodavni odbor sa četiri vrhunska stručnjaka:

 • Prof. Dr. phil. nat. Monika Šefer-Korting, potpredsednicu i zamenicu dekana Katedre za biologiju, hemiju i farmaciju Slobodnog univerziteta u Berlinu
 • Prof. Dr. med. Kristijane Bajerl, direktorku Bolnice za dermatologiju i alergologiju Dr. Horst-Schmidt-Kliniken GmbH iz Vizbadena
 • Prof. Dr. med. Markusa Brauna-Falka, višeg doktora na Klinici i Poliklinici za dermatologiju i alergologiju na Ludvig Maksimilijan univerzitetu u Minhenu
 • Dr. rer. nat. Aleksandera fon Petersena, farmaceuta i vlasnika Bahnhof apoteke u Bergiš Gladbahu

Odbor, koji sada ima ukupno devet članova, održava sastanke redovno i upravlja vitalnim razmenama saznanja između međunarodnih istraživanja i kompanije. Time se omogućava da naučno podržani, podsticajni impulsi postanu osnov razvoja novih proizvoda od strane Odeljenja za istraživanje i razvoj. Stručnjaci su tu da sa naučne strane isprate inovacije od začetka ideje sve do sazrevanja proizvoda. Osim toga, Naučni savetodavni odbor se sastoji od panela stručnjaka koji treba da predaju Hajnc Maurer nagradu za dermatološko istraživanje deveti put u 2012. godini.

Članovi Sebapharma Naučnog savetodavnog odbora u 2012:

 • Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Oto Braun-Falko (počasni predsednik), prethodni direktor Klinike i Poliklinike za dermatologiju i alergologiju na Ludvig Maksimilijan univerzitetu u Minhenu
 • Prof. Dr. med. Kristijane Bajerl, direktorka Bolnice za dermatologiju i alergologiju Dr. Horst-Schmidt-Kliniken GmbH iz Vizbadena
 • Prof. Dr. med. Markus Braun-Falko, viši doktor na Klinici i Poliklinici za dermatologiju i alergologiju na Ludvig Maksimilijan univerzitetu u Minhenu
 • Prof. Dr. rer nat. Rolf Danijels, Radna grupa za emulzije i dermatologiju, Studijsko odeljenje za farmaceutske tehnologije na Farmaceutskom institutu Eberhard Karl univerziteta u Tibingenu
 • Prof. Dr. med. Volfgang Gering, direktor Klinike za dermatologiju Opštinske bolnice u Karslrueu
 • Prof. Dr. med. Martina Keršer, Odsek za kozmetiku i ličnu higijenu na Katedri za hemiju Univerziteta u Hamburgu
 • Dr. rer. nat. Aleksander fon Petersenn, farmaceut i vlasnik Bahnhof apoteke u Bergiš Gladbahu
 • Prof. Dr. med. Dr. h.c. Tomas Ruzicka, direktor Klinike i Poliklinike za dermatologiju i alergologiju na Ludvig Maksimilijan univerzitetu u Minhenu
 • Prof. Dr. phil. nat. Monika Šefer-Korting, potpredsednica i zamenica dekana Katedre za biologiju, hemiju i farmaciju Slobodnog univerziteta u Berlinu