O kompaniji

Generalni direktori Sebapharma GmbH & Co. KG

Sebapharma GmbH & Co. KG, osnovana u 1983, je prodajna kompanija za Sebamat GmbH, Herzpunkt Pharma GmbH i Maurer Pharma GmbH. Danas se bavi trgovinom u celom svetu i trenutno ima oko 200 zaposlenih. Zahvaljujući svom renomiranom brendu sebamed, kompanija već godinama uspešno posluje kao kompetentno, inovativno preduzeće usmereno ka performansama.

Osoblje

Mikrobiologija

Za Odeljenje za Mikrobiologiju bezbednost proizvoda u smislu zagađenja mikrobima je najveći prioritet. Već za vreme faze razvoja proizvoda, upotreba konzervanasa je optimizovana uz pomoć testova opterećenja konzervansima (ponavljana inokulacija i inkubacija proizvoda sa relevantnim bakterijama i gljivicama pod pretpostavkom da ne bi trebalo da se reprodukuju u proizvodu) kako bi se obezbedilo da se koristi samo najmanja moguća količina konzervanasa.

Sirovine, ambalaža i sistemi proizvodnje kao i gotovi proizvodi se pomno prate u smislu mikrobiološke čistoće. Nijedan patogen ne može da prođe neopaženo pored zaposlenih u Odeljenju za mikrobiologiju zahvaljujući njihovoj najsavremenijoj laboratorijskoj opremi.

Na osnovu ovog sistema, strogi dermatološki zahtevi za modernu medicinsku negu kože iznova i iznova obezbeđeni su u svim Sebapharma GmbH & Co.KG proizvodima, koji imaju utvrđene standarde.

 

Upravljanje kvalitetom

Odeljenje za kontrolu kvaliteta zaduženo je za usaglašenost i kontrolu strogih zahteva vezanih za kvalitet koji se odnose na sve sebamed proizvode.

Od sirovina preko ambalaže do gotovog proizvoda – svaka supstanca i stvar se pomno proučava dok ne dostigne perfekciju u skladu sa strogim smernicama. Nijedna sebamed posuda, bočica ili tuba ne dolazi na tržište bez saglasnosti Odeljenja za kontrolu kvaliteta. Ekonomična proizvodnja sebamed proizvoda od strane proizvođača koji su podizvođači ne bi bila moguća bez stroge kontrole kvaliteta Odeljenja za kontrolu kvaliteta. Provere se vrše na licu mesta pre početka proizvodnje, tokom proizvodnje i za finalni proizvod.

Čistoću, identitet i koncentraciju svih sastojaka pregleda Odeljenje za analizu uz upotrebu najsavremenijih tehnologija kao što je HPLC (tečna hromatografija pod visokim pritiskom) i GC (gasna hromatografija). Nivo pojedinačnih supstanci u gotovom proizvodu se takođe ispituje, čime se kompletira sistem kontrole kvaliteta.

Naučni savetodavni odbor

Naučni savetodavni odbor je stalno telo Sebapharma GmbH & Co. KG.

Sastoji se od vodećih, međunarodno priznatih stručnjaka u oblasti dermatologije, hemije i farmacije, čime se obezbeđuje kontinuirana komunikacija između kompanije i naučnika koji vrše stalna istraživanja na terenu. Savetodavni odbor predlaže nove strategije i rešenja; obezbeđuje pouzdanu podršku zasnovanu na nauci za inovacije koje su usmerene ka tržištu i do kraja prati ideje o proizvodima sve do njihove primene.

Kako bi se omogućilo javnosti da dobije neutralan, profesionalan savet, Sebapharma GmbH & Co.KG je takođe obrazovao “Radnu grupu za kožu i higijenu”, gde su novinari u mogućnosti da sa priznatim naučnikom diskutuju o najnovijim pitanjima vezanim za istraživanja kože koja se tiču šire javnosti. Interdisciplinarna saradnja je izuzetno važna za kompaniju Sebapharma, zbog toga što dolazi do novih napredaka u medicini sve vreme, posebno u oblasti dermatologije. Shodno tome, stalno praćenje specijalizovanih publikacija i istraživanje svetske literature korišćenjem specijalnih baza podataka je takođe od presudne važnostil.

Na kraju, Savetodavni odbor radi i kao žiri za Hajnc Maurer nagradu za dermatološka istraživanja kojom se nagrađuje izuzetan rad u oblasti površine kože i okoline.

Istraživačka grupa

Radna grupa za kožu i higijenu

Sebapharma GmbH & Co. KG godišnje uspostavlja priznatu "Radnu grupu za kožu i higijenu”. U nemačkim gradovima Hamburgu i Minhenu, gde se nalaze svi najvažniji mediji i štampa, Sebapharma poziva poznate naučnike da zajedno sa novinarima javno diskutuju o trenutnom stanju istraživanja vezanih za kožu. “Radna grupa za kožu i higijenu” redovno izaziva veliko interesovanje kako kod javnosti tako i kod novinara, te je tako cenjena kao forum informacija prepun znanja.

U okviru ove radne grupe poznati stručnjaci prezentuju i diskutuju o najnovijim otkrićima na polju dermatologije. Svaki tim radne grupe predstavlja jedan predmet. Prethodne teme o kojima se diskutovalo obuhvataju na primer “negu kože kod zimskih sportova“ i “kosu, glavni fokus nauke i mode“.

Tokom poslednjih godina, savetnici su bili stručnjaci kao što su Prof. Martina Keršer, profesorska kozmetologije na Univerzitetu u Hamburgu, Prof. Ralph Trueb, vodeći doktor dermatologije na Univerzitetskoj klinici u Cirihu i Dr. Mihaela Arens-Korel, rukovodilac medicinskog naučnog odeljenja kompanije Sebapharma. Doprinos orijentisan praksi dali su na primer Ralf Šatman, šminker i Hajnc Grune, psiholog.

Dodeljena 11. Hajnc Maurer nagrada za dermatološka istraživanja

Povodom 50. godišnjice brenda, sebamed je dodelio nagrade za četiri izuzetne naučne studije iz oblasti istraživanja kože.

Hajnc Maurer nagrada je veoma poštovana institucija. Promoviše dermatološka istraživanja 21 godinu. Inicijator nagrade za istraživanje bio je doktor i preduzetnik Dr. med. Hajnc Maurer, osnivač Sebapharma GmbH & Co. KG, sa sedištem u mestu Bopard-Bad Salcig u državi Rajnland-Palatinat, u Nemačkoj. Od kompanije Sebapharma, koju je osnovao 1967. godine i kojom upravlja, napravio je globalnog igrača.

Izumitelj "Seife ohne Seife" (sapuna bez sapuna) povukao se iz posla 2010. godine i operativno upravljanje poverio Tomasu Maureru i Dr. Rudigeru Mitendorfu, predsednicima upravnog odbora. U znak poštovanja prema Dr. med. Hajncu Maureru, koji je umro 2016, i povodom pedesete godišnjice sebamed brenda, nagrada za istraživanje proširena je kako bi obuhvatila i treću kategoriju za "Istraživanje kože u etničkim populacijama".

Dodela nagrada održana je u okviru Međunarodne letnje akademije praktične dermatologije (ISA)  27/07/2017. u Minhenu, u Nemačkoj. Prof. Dr. med. Tomas Ruzicka, zamenik predsednika žirija, predao je nagradu za etničko istraživanje. Prof. Dr. med. Volfgang Gering, predsednik žirija i počasni član naučnog savetodavnog odbora Sebapharma GmbH & Co. KG, predao je sledeće nagrade:

Osnovno istraživanje

Kompanija Sebapharma je odabrala "Funkciju barijere organotipičnih modela nemelanomskih kancera kože" Dr. Kristijana Zoškea (Slobodni Univerzitet u Berlinu) sa saradnicima među pet studija koje su dostavljene i njihovom istraživanju dodelila Nagradu Hajnc Maurer za istraživanja u dermatologiji, u iznosu od 10.000 Eura. Korišćenjem modela tumora kože koji su izgledali kao organi, Zoške je otkrio molekularne uzroke poremećene funkcije barijere kože kod skvamoznog ćelijskog raka kože, najagresivnije forme nemelanomskog raka kože.

Sastav i raspored lipida rožnatog sloja u modelima tumora kože veoma se razlikuje u poređenju sa modelima normalne kože. Osim toga, izlučivanje proteina koji povezuju ćelije, površinski pH nivo i aktivnost esteraza u modelima tumora kože takođe se izmenila. Njegovi rezultati potvrđuju nekoliko kliničkih studija o funkciji barijere kože za nemelanomski rak kože i služe kao osnova za razvoj novih sistema za isporuku lekova za ciljani prenos aktivnih agenasa. Korišćenje ljudskih ćelija takođe podržava primenu 3R principa. Zamena, smanjenje i poboljšanje? iz eksperimenata na životinjama.

Braunmul je došao do zaključka da domen učestalosti optičke koherentne tomografije (FDOCT), sa novom vizuelizacijom za horizontalne i vertikalne načine slikanja, daje dodatne informacije u dijagnozi karcinoma bazalnih ćelija (BCC), posebno nodularnog BCC i unapređuje opcije za procenu morfoloških osobina tumora u poređenju sa metodama koje se koriste trenutno. U svom radu, Rajnholc je ispitivao podesnost različitih metoda uključujući procedure slikanja za potrebe procene toka lečenja patoloških ožiljaka. Došao je do zaključka da kombinovana upotreba optičke koherentne tomografije (HDOCT), sonografije, fotografije i standardizovanog upitnika dovodi do optimalnog rezultata u ovom slučaju. HDOCT može da se koristi kao objektivni dijagnostički alat za procenu i predstavlja dragoceno dodatno rešenje u ispitivanju u kombinaciji sa ultrazvukom i subjektivnim kriterijumima procene.

Klinička istraživanja

Dve izuzetne kliničke studije "Morfološke osobine karcinoma bazalnih ćelija uz korišćenje en-face moda u domenu učestalosti optičke koherentne tomografije” PD Dr. Tanje fon Braunmuhl sa saradnicima i "Objektivno i subjektivno lečenje ožiljaka evaluacijom uz pomoć optičke koherentne tomografije, sonografije, fotografije i standardizovanih upitnika" Dr. Markusa Rajnholca sa saradnicima, obe sa Klinike i poliklinike za dermatologiju i alergologiju Ludvig Maksimilijan Univerziteta u Minhenu, su bile jednake naučne vrednosti po mišljenju žirija te je nagrada od 10.000 Eura zato podeljena.

Specijalna nagrada

Studija "Evaluacija efikasnosti kreme sa 5% cisteamina u lečenju epidermalne melazme: randomizovana dvostruko slepa placebo kontrolisana studija" Prof. Parvina Mansurija sa saradnicima Odeljenja za dermatologiju Univerziteta medicinskih nauka u Teheranu dobila je specijalnu nagradu. Zbog kliničke relevantnosti indikacije u etničkoj populaciji, kvaliteta metodologije i objavljivanja u vodećem specijalizovanom časopisu, žiri je jednoglasno odlučio da studiji dodeli nagradu od 5.500 Eura. Mansuri je istraživao efikasnost kreme sa 5% cisteamina u lečenju bolesnika sa epidermalnom melazmom. Izuzetna diskoloracija braon boje kože usled prekomerne proizvodnje melanina posebno je rasprostranjena kod žena sa tipovima kože IV i V usled izlaganja UV zračenju.

Razlike između hiperpigmentovane i normalne kože, merene Meksametrom, i korišćenjem Indeksa jačine područja melazme (MASI), ocenom Globalne procene istraživača (IGA) i subjektivnom procenom korisnika, pokazale su značajnu efikasnost kreme sa cisteaminom u poređenju sa placebom posle samo dva meseca. U svom govoru, Dr. Rudiger Mitendorf se zahvalio žiriju priznatih dermatologa i farmaceuta i naglasio vrednost nauke i istraživanja kao osnove međunarodnog uspeha kompanije Sebapharma. Posle ceremonije dodele nagrada, kompanija Sebapharma pozvala je ljude da prisustvuju ISA Master klasu "Dermatološki aspekti različitih potreba nege kože na celom svetu" sa poznatim govornicima iz Evrope, Južne Amerike, Indije i Južne Afrike.

Naukom do zdrave kože

Hajnc Maurer nagradom se podržavaju izuzetna postignuća u dermatološkim istraživanjima kako bi se doprinelo njihovom stalnom napredovanju. Na taj način, proizvođač proizvoda za čišćenje i negu kože koji su usklađeni sa prirodnom barijerom kože sa pH vrednošću 5.5 dodatno naglašava filozofiju kompanije koja glasi "Naukom do zdrave kože".