Ph vrednost 5.5

pH vrednost kože

Termin “pH vrednost” je nešto o čemu se godinama unazad mnogo priča. Skoro da nema nikoga ko nije čuo o tome ili pročitao te reči na šamponima ili kremama. Ali koliko ljudi zaista zna šta predstavlja ova skraćenica i šta ona znači?

“pH” je skraćenica od latinskog izraza “potentia hydrogenii” a prevodi se kao “koncentracija vodonikovih jona”. pH vrednosti nam omogućavaju da pravimo razliku izme...

Termin “pH vrednost” je nešto o čemu se godinama unazad mnogo priča. Skoro da nema nikoga ko nije čuo o tome ili pročitao te reči na šamponima ili kremama. Ali koliko ljudi zaista zna šta predstavlja ova skraćenica i šta ona znači?

“pH” je skraćenica od latinskog izraza “potentia hydrogenii” a prevodi se kao “koncentracija vodonikovih jona”. pH vrednosti nam omogućavaju da pravimo razliku između kiselina i baza i da ih obeležavamo prema jačini. Sve što sadrži vodu takođe ima pH vrednost, koja može biti utvrđena uz pomoć elektronskog pH metra ili indikatora poput litmusa.

pročitajte više

Kiseli zaštitni sloj

I našoj koži može biti dodeljena pH vrednost, zbog toga što hidrolipidni film na površini kože sadrži vodu. Pre oko sto godina je otkriveno da je koža donekle kisela. Savremene tehnike merenja dale su prosečnu pH vrednost od 5.5, koja je takva usled prirodnih kiselih supstanci koje se nalaze u znoju, sebumu i rožnatim ćelijama. Značaj kisele prirode površine kože prikazan je u delu o “kis...

I našoj koži može biti dodeljena pH vrednost, zbog toga što hidrolipidni film na površini kože sadrži vodu. Pre oko sto godina je otkriveno da je koža donekle kisela. Savremene tehnike merenja dale su prosečnu pH vrednost od 5.5, koja je takva usled prirodnih kiselih supstanci koje se nalaze u znoju, sebumu i rožnatim ćelijama. Značaj kisele prirode površine kože prikazan je u delu o “kiselom zaštitnom sloju”.

Njegov posao: da odbija štetne mikroorganizme i negativne uticaje iz okruženja i, zahvlajujući tome, zaštiti kožu od infekcija, iritacija, alergija i isušivanja. Netaknuti kiseli zaštitni sloj takođe ima funkciju prirodnog dezodoransa, pošto svodi na minimum razlaganje znoja koje izaziva neprijatan miris tela.

Stoga je neophodno da ne činite bila šta što bi moglo da ošteti vaš kiseli zaštitni sloj. Na primer, trebalo bi da izbegavate da perete telo “normalnim” sapunom pošto sapunjava voda ima pH vrednost od 8 do 12 i uništiće kiseli zaštitni sloj. Pranjem “pH neutralnim” proizvodima, čija pH vrednost 7 se znatno razlikuje od vrednosti kože od 5.5, može da se ošteti kiseli zaštitni sloj. Na kraju, treba da izbegavate svaki kontakt sa baznim rastvorima prilikom rada.

pročitajte više